Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
I
Място
Победителят е неактивен – дейността на компанията наскоро е спряна или има друга причина, съобщена от победителя, за която данните са временно скрити за клиенти.
II
Място
Победителят е неактивен
2022 Лауреат_конкурс 2022 Лауреат_конкурс 2022 Лауреат_конкурс 2022 Лауреат_конкурс
9.8
II
Място
III
Място
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

KA Clinic

2022 Лауреат_конкурс
9.6